کمک داور قائمشهری در فصل پیش روی لیگ دسته یک فوتبال کشور قضاوت خواهد کرد...