نساجی مازندران در هفته‌ی شانزدهم رقابت‌های لیگ آزادگان در شیراز به مصاف فجر شهید سپاسی رفت...